:

FM :

" " 98,6FM

:

"-"

:

:


90


" "


- ""


"-"
10

" "
:
---
:
"30 "


"" -

" 1. "

" 24. "
" 2. "
" . "
" . "
". "
" FM. "
-

"-"

" 1. "
" 24. "
" . "
" 2. "
" . "
" FM. "
Adobe Flash Player

Volga Federal District
 

Nizhny Novgorod Region
 

Nizhny Novgorod
 19.03.2014 10:54
- , . "" - - 50 : , , -. . -, , . - .
"-"

- " - " " 1"

 
-

© 2015 - 2001 - 2015. 77-26539 22 2006 . , , . , , (). 16 . : info@rfn.ru. : . +7 (495) 954-04-61, -mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. : .